Afirmacje

Czym są?

Wszystko jest energią. Dostrój się do częstotliwości tego, czego pragniesz,
a w nieunikniony sposób stanie się to twoją rzeczywistością.
To nie filozofia, to nauka.
Albert Einstein
Fizyk teoretyczny, noblista

Wszystko jest stworzone z energii!

Współcześni naukowcy zgodni są co do tego, że wszystko we wszechświecie stworzone jest z energii. Nasze myśli mają moc tworzenia naszej rzeczywistości.

Zmień swój sposób myślenia, a zmienisz swoją rzeczywistość

Nasze życie nieustannie kreują nasze myśli, ale również słowa, emocje, a w dalszej fazie działania. Jednak początkiem wszystkiego jest właśnie myśl. Naukowcy obliczyli, że współczesny człowiek ma około 60 tysięcy myśli dziennie, z czego co najmniej 80% to myśli negatywne. Nazwano je „automatycznymi myślami negatywnymi”. Każda negatywna myśl tworzy bardzo wyraźne zmiany w naszym ciele. Krytyka, ocena, złość, lęk czy niepokój powodują powstawanie w naszym organizmie hormonów, które dosłownie zatruwają nasze fizyczne ciało. Jedynym sposobem zatrzymania tego procesu jest zmiana naszego sposobu myślenia. Wymaga to codziennej pracy, dyscypliny i systematyczności. 

Nieocenioną pomocą są codzienne afirmacje

Warto zacząć od nich każdy nasz dzień, ponieważ to waśnie rano, zaraz po przebudzeniu tworzymy naszą energię na cały dzień. Jeśli jest pozytywna, będzie nas wspierać, a nasze dobre nastawienie będzie działało cuda i otwierało przed nami wiele drzwi i nowych możliwości. Afirmacje to pozytywne stwierdzenia, które rzeczywiście nas wzmacniają – nasze postanowienia, naszego ducha, nasze zamiary, marzenia i plany, a nawet nasze fizyczne ciało. Pozytywne nastawienie tworzy energię, która w jak najbardziej wymierny sposób zmienia naszą rzeczywistość. Afirmacje są sprawdzoną i skuteczna metoda samorozwoju i samodoskonalenia. Są wręcz niezbędnym narzędziem, jeśli chcemy „przeprogramować” swój umysł z nawyków negatywnego myślenia. W tym celu niezbędne jest stworzenie w naszych umysłach nowych, pozytywnych szlaków neuronowych, które nie tylko przełamią negatywne wzorce myślenia i działania, ale wpiszą w nasze umysły wzorce pozytywne, które będą dobrze na służyły. 

Sposób naszego myślenia i mówienia ma zasadniczy wpływ na jakość naszego życia.

Każda nasza myśli każde słowo to silna energia, która tworzy nasz wewnętrzny i zewnętrzny świat. Afirmacje muszą być bardzo precyzyjnie skonstruowane. Skomponowałam je bardzo starannie żeby przyniosły jak najlepsze rezultaty . Nasz umysł, nasze emocje i nasze ciało fizyczne bardzo dokładnie słuchają, czym je „karmimy” i precyzyjnie na to reagują. Jeśli powiemy sobie „nie mam pieniędzy ”, pojawią się wszelkie okoliczności, które będą wspierać ten rozkaz. Dokładnie tak samo będzie, gdy powiemy sobie „zawsze mam pieniądze!”. Wtedy cały nasz organizm się zmobilizuje, a podświadomość i cały wszechświat znajdą cudowne sposoby, aby dokładnie tak się stało.